Ine Klosters

Voor een bijeenkomst van Grow2Work heeft Roos voor mij een team van 4 organisatoren gecoacht met als doel enerzijds een mooie bijeenkomst te verzorgen en anderzijds de organisatoren voor te bereiden op het arbeidsproces. De wijze waarop Roos coacht voorziet in een begeleidende vorm binnen het ontwikkelproces van de organisatoren. Niet sturend maar in vrij handelen zodat de organisatoren de kans kregen om fouten te maken en daarbij optimaal te leren. Roos was daarbij niet bang te confronteren, steeds met concrete en constructieve feedback. Ik kan Roos van harte aanbevelen,