Alexander Bosman

Op vrijdagavond 3 maart heeft SWDA in samenwerking met Wat Telt! een politieke informatieavond georganiseerd. Zeven verschillende politieke partijen hebben daar hun partijprogramma’s uiteen gezet. Daarnaast waren er stellingen voorbereid die onder de bezielende leiding van Wat Telt! bediscussieerd werden. Het inhoudelijke programma zat goed in elkaar en de samenwerking tussen SWDA en Wat Telt! verliep dan ook op rolletjes.