Wat Telt! wint &Award Organisatieprijs

Afgelopen vrijdag 1 november 2019 tijdens de Beeld en Storm conferentie van de vernieuwde Code Diversiteit en Inclusie (zie www.codedi.nl) werd de winnaar van de &Award Organisatieprijs bekend gemaakt: Wat Telt!

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode die streeft naar inclusie, als noodzaak om diversiteit te kunnen borgen. Met het naleven van de nieuwe code ontstaat een culturele en creatieve sector waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd of economische status.

De jury over Wat Telt:
Wat Telt! zorgt ervoor dat musea letterlijk meer toegankelijk worden voor doven en slechthorenden. Het belang om juist dove of slechthorende personen op te leiden tot rondleiders is essentieel omdat zij een ander perspectief kunnen geven op de collecties dan een horende. Ook vanuit het oogpunt van representatie een belangrijk project. Deze bedrijfsfilosofie van Wat Telt! gaat dwars door alle intersecties heen. Dit zijn projecten waarvan je denkt: ‘Waarom biedt de kunst en cultuursector dit niet allang aan?’ Wat Telt! heeft deze handschoen opgepakt en verdient daarvoor de &Award Organisatieprijs.
* De &Awards wordt gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door de rijkscultuurfondsen.

Martine & Roos Wattel:
“We zijn heel blij met deze erkenning voor ons werk. Dit jaar bestaat onze organisatie vijf jaar en we hebben in korte tijd veel bereikt. Echter hebben we nog heel veel plannen om de kunst en cultuursector verder toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden én om organisaties meer bewust te maken van het belang van inclusie en toegankelijkheid. Wij geloven erin dat een toegankelijke en inclusieve samenleving de toekomst is. Met de geldprijs van €20.000,- die aan de Organisatieprijs verbonden zit gaan we een project opzetten om dovenscholen en families te betrekken bij kunst en cultuur en het bezoeken van musea. De dove jeugd heeft de toekomst.
Tot slot willen we graag alle deelnemende musea aan Musea in Gebaren hartelijk danken voor hun open houding en inzet om samen met ons aan een betere toegankelijkheid en inclusie te werken. In het bijzonder gaat onze dank naar Foam Fotografiemuseum Amsterdam, met wie we het programma hebben opgezet. Last but not least: grote dank aan al onze dove museumgidsen, zonder hen was dit niet mogelijk geweest!”

Kijk voor meer informatie over Musea in Gebaren op www.museaingebaren.com
Lees hier meer over de vernieuwde Code Diversiteit en Inclusie.

De &Award organisatieprijs is een initiatief van Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief (initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector die verenigd zijn in de Federatie Cultuur, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, het VSBfonds en de Rijkscultuurfondsen. Belangrijke partners zijn LKCA en de Coöperatie Dutch Creative Industries.)