Homepage

Voor organisaties

Wil je graag weten hoe je jouw organisatie of dienst toegankelijker en inclusiever kunt maken voor ruim 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland?

Voor doven en slechthorenden

Leer meer over je eigen dove identiteit en ontdek hoe je jouw kwaliteiten kunt inzetten om je doelen te bereiken.

Over Wat Telt!

Wat Telt! gelooft in een maatschappij waarin doven en slechthorenden volledig kunnen meedoen, op basis van gelijkwaardigheid. In Nederland zijn er ruim 1,8 miljoen dove en slechthorende mensen voor wie veel organisaties en diensten niet goed toegankelijk zijn. Wij verbinden organisaties met deze (nieuwe) doelgroep. Daarnaast biedt Wat Telt! ook training en informatie aan voor doven en slechthorenden.

Een toegankelijke en inclusieve samenleving komt van twee kanten.

Ontmoet het team

Roos Wattel

Nynke Feenstra

Martine Wattel

Ervaringen

Wat Telt! is voor Foam een belangrijke samenwerkingspartner. Het project Musea in Gebaren had niet zo’n succes kunnen zijn zonder het enthousiasme van Roos en Martine. Doordat ze zoveel passie voelen voor het toegankelijk maken van de Nederlandse samenleving en musea in het bijzonder, zetten ze zich vol overgave in. Het netwerk van Wat Telt is hierbij ongelofelijk belangrijk en wordt altijd met succes ingezet. Roos en Martine zijn bovendien altijd bereid tot meedenken en professioneel in hun aanpak. Ze hebben ons echt de ogen (verder) geopend met betrekking tot de dovencultuur in Nederland. Ik kan ze van harte aanbevelen voor advies/ projectcoördinatie en ondersteuning/ werving/ communicatie/ social media

Door ondersteuning van Roos en Martine is het Stedelijk Museum in Amsterdam nu ook toegankelijk voor doven en slechthorenden – een lang gekoesterde wens. Mede door hun uitgebreide kennis, grote netwerk, grondige aanpak en deskundige begeleiding heb ik de samenwerking als heel prettig ervaren. Zonder WatTelt! hadden wij niet zo’n kwalitatief programma neer kunnen zetten.

De training van Wat Telt! biedt inzicht en praktische handvatten om de organisatie toegankelijker te maken voor doven en slechthorende doelgroep. Door oefeningen raak je bewust van de andere denkwijze die vereist is om te communiceren, van digitale toepassingen tot een vriendelijk welkom en tot ziens tijdens een bezoek.

Op vrijdagavond 3 maart heeft SWDA in samenwerking met Wat Telt! een politieke informatieavond georganiseerd. Zeven verschillende politieke partijen hebben daar hun partijprogramma’s uiteen gezet. Daarnaast waren er stellingen voorbereid die onder de bezielende leiding van Wat Telt! bediscussieerd werden. Het inhoudelijke programma zat goed in elkaar en de samenwerking tussen SWDA en Wat Telt! verliep dan ook op rolletjes.

Voor een bijeenkomst van Grow2Work heeft Roos voor mij een team van 4 organisatoren gecoacht met als doel enerzijds een mooie bijeenkomst te verzorgen en anderzijds de organisatoren voor te bereiden op het arbeidsproces. De wijze waarop Roos coacht voorziet in een begeleidende vorm binnen het ontwikkelproces van de organisatoren. Niet sturend maar in vrij handelen zodat de organisatoren de kans kregen om fouten te maken en daarbij optimaal te leren. Roos was daarbij niet bang te confronteren, steeds met concrete en constructieve feedback. Ik kan Roos van harte aanbevelen,