Musea in Gebaren

Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden en is een gezamenlijk initiatief van Foam en Wat Telt! Sinds 2016 zijn er 25 dove deelnemers opgeleid tot museumgids en zijn er inmiddels 16 musea die structureel programma's aanbieden in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Deelnemende musea:

Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, Tropenmuseum, Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, de Nieuwe Kerk, EYE Filmmuseum, Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Amsterdam Museum, Drents Museum, Nijntje Museum, Centraal Museum Utrecht, Hortus Botanicus Leiden, Van Abbemuseum, Museum de Lakenhal.

Voor de agenda van de rondleidingen kijkt u op www.museaingebaren.com

Volg Musea in Gebaren ook op Facebook en Instagram!

Musea in Gebaren is in 2015 gestart met als doel een bijdrage te leveren aan een beter toegankelijk cultureel aanbod in Nederland en tevens om meer werkgelegenheid te creëren voor doven en slechthorenden. Deelnemende musea krijgen door middel van workshops inzicht in de achtergrond van doven en slechthorenden en hoe zij kunnen inspelen op hun behoeften.

Toegankelijke én inclusieve musea dragen bij aan de empowerment van gebarentalige doven en slechthorenden. Musea zijn culturele plekken waar mensen geïnspireerd willen worden. Rondleidingen in gebarentaal door dove museumgidsen zorgen ervoor dat kunst tot leven komt in een driedimensionele taal én maken dove mensen zichtbaar in de publieke ruimte. Inclusieve musea zijn plekken waar we de diversiteit van mensen kunnen omarmen en geïnspireerd kunnen raken door elkaar. Inclusieve musea zijn daarom belangrijke rolmodellen voor onze toekomstige maatschappij, waar íedereen mee kan doen

Van 2015-2018 hebben we financiële steun mogen ontvangen van NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds en het VSBfonds. Vanaf 1 januari 2019 is Musea in Gebaren zelfstandig verder gegaan onder coördinatie van Wat Telt!